GDPR - ochrana osobních údajů - Tumling®

jednoduché webové prezentace za rozumnou cenu
Přejít na obsah
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále jen „GDPR“

uděluji tímto Jiřímu Schejbalovi, Na Výšinách 438/10, 460 05 Liberec, IČ: 46031693, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány
 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt
 • jiné obdobné informace

Účelem zpracování osobních údajů je
 • Zasílaní obchodních nabídek Jiřího Schejbala (nabídek tvorby a úprav webových prezentací a dalších služeb poskytovaných Jiřím Schejbalem)
 • Ukládání informací o klientech, kteří je s uděleným souhlasem poskytují Jiřímu Schejbalovi za účelem zasílání obchodních sdělení v souvislosti nabídkami a jinými obdobnými obchodními informacemi souvisejícími s činností Jiřího Schejbala ve vztahu s jeho klienty.

Doba zpracování osobních údajů je
 • V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách,  jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Subjekt poskytovaných údajů potvrzením v označeném poli prohlašuje, že byl Jiřím Schejbalem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Jiřímu Schejbalovi poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů
Jiří Schejbal tímto v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Jiřího Schejbala, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 • Jiří Schejbal nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
 • Jiří Schejbal nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Jiřího Schejbala přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Jiří Schejbal při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Design by
Copyright © 2024
Návrat na obsah